Notice for Dhanusha District Victims – Please Circulate

धनुषा जिल्लाका बाढीपीडितहरुको लागि सुचना:
जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघले धनुषाका बाढी पिडितहरुको लागि निशुल्क (free) भोजन तथा आवासको व्यवस्था गरेको छ| यो सुचना बाढीपिडितहरु सम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुहोस्|

स्थान: पग्लाबाबा धर्मशाला, जनकपुर
संपर्क: 9854020500, जितेन्द्र महासेठ , कोषाध्यक्ष, जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ

Published by Emblood under

This entry has 0 replies